Vaillant ecoVIT exclusiv VKK 226 Gasbrennwertkessel Brennwertgasheizung 23,5 kW | UNIDOMO